Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
За ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ
27. VІІ. 1828 – 11. ХІІ. 1911 г.
 
Христо Г. Данов е човекът, дал книга в ръцете на поколения българи. Цялостната му издателска и просветителска дейност оставя огромна следа в развитието на българското образование и култура.
 
Христо Груев Данов е роден на 27 юли 1828 г. в Клисура. Учи в местното килийно училище, а по-късно в Копривщица при Найден Геров и Йоаким Груев.
 
Деветгодишното учителстване затвърдило у Данов убеждението, че идеята за ново образование, за широка народна просвета не може да бъде осъществена без подходящи книги и учебници, без широко разпространение на книгата. През 1855 г. Данов, със спестени от учителстването пари, отпечатва в Белград  малкото календарче "Старопланинче" за високосната 1856 г. То поставя началото на организираното книгоиздаване в България. От 1862 г., дружеството работи под формата на "Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие", с клонове в Русе и Велес (1867), София и Лом (1880). Печатат се главно учебници и учебни помагала, издават се и първите стенни географски карти. Хр. Г. Данов е автор на четири учебника: "Примери за краснописание", "Кратка числителница за малки деца", "Пространна числителница с прибавени задавки за всяко действие", "Пространно священо битописание на църквата от вехтий и новий завет със 101 изображения".
 
Макар и демократ-просветител по убеждение, Данов не отрича революционната борба и симпатизира на революционно-освободителното движение. След Освобождението с помощта на княз Черкаски, Христо Данов осъществява отдавнашната си мечта – пренася от Виена и открива в Пловдив собствена печатница.
 
От лятото на 1858 г. Христо Данов се посвещава окончателно на книгоиздателската дейност.
 
Голямата заслуга на Хр. Г. Данов е не само в издаването, но и в разпространението на неговата книжовна продукция. Освен в Пловдив, той продава във Велес, Щип, Битоля, Прилеп, Солун, Скопие, Охрид, Ресен, Сер, Дойран, Кукуш, Струмица, Куманово, Неврокоп и др. Полага големи грижи за развитието на учебното дело в Македония. Хр. Г. Данов се посвещава на общонародната просвета, защото според него само просветеният човек може да придобие граждански добродетели, които ще го направят пълноценен и полезен член на обществото.
 
До края на живота си – 11 декември 1911 г., издава около 1000 заглавия. Това са учебници, научни съчинения, художествена литература, атласи и географски карти, портрети на всички велики българи. Автор на голяма част от тях е самият той. Неговият алманах “Летоструй”е извънредно влиятелен като първото българско списание за всеки дом.
 
Голям е приносът на Христо Данов за т. нар. издателско-информационна библиография в България. Той съставя и издава първите търговски каталози на книги, които се продават в неговата книжарница, наречени от самия него "расписи". Те именно са първите наши осведомителни библиографии, един далечен праобраз на съвременните издателско-търговски каталози "Books In Print" за наличните заглавия в книгоразпространителската мрежа и предстоящите да излязат. Като се има предвид, че Данов се стреми да събере в книжарницата си всички български книги, издавани по това време, тези "расписи" са нещо като обща  регистрационна и дори текущо-регистрационна библиография.
 
До Освобождението са известни три "расписа":
  • от 1862 г., който включва 149 книги (описани само с автор и заглавие, без сведения за цена), 8 земеописателни карти на български език, разпределени в 9 раздела, както и книги на турски, френски, гръцки и други езици;
  • от 1866 г., включващ 215 книги (вече с пълно библиографско описание), периодични издания, карти (с подробни анотации – обяснения), портрети и др., вече в 13 отдела.
  • от 1875 г., съдържащ главно учебници с пълно описание, разпределени в 13 отдела         според предназначението си и по учебни предмети.
Още по-голямо библиографско значение имат "расписите", помествани ежегодно в Дановия календар "Летоструй", който излиза редовно в продължение на 8 години (1869 – 1876). В този календар се включват около 250 – 300 книги и други печатни произведения годишно, разпределени по отдели. Всяка година се добавят новоизлезлите книги. Описанието им включва следните данни: автор, заглавие, подзаглавие, местоиздаване, година, страници, формат и цена. Книгите са подредени систематично в 14 отдела, а в календара за 1875 г. за пръв път – азбучно по заглавие.

С тези "расписи" Хр. Г. Данов слага началото на един от видовете библиография в България, която днес е известна под името издателско-информационна.
 
Крупно Даново дело е и издаването на най-авторитетния вестник в България непосредствено след Освобождението – в-к "Марица". Само 3 седмици след подписването на Берлинския договор, на 25.07.1878 г., се появява първият брой на вестника, поставил си задача "да защитава целокупния български народ, който чужденци немилостиво разкъсаха".
 
През 1896 г. той е избран за кмет на Пловдив (4. 11. 1896 – 2. 07.1899) и има големи заслуги за модернизирането и благоустрояването на града.
 
Просветител и моралист, човек на книгата, но и на практическото действие, Хр. Г. Данов с основание става олицетворение на българския пиетет към книгата и науката.
 
Христо Г. Данов умира на 11.12.1911 г. и е погребан в църквата "Св.Богородица". Голямото му народополезно дело продължават неговите синове. До национализацията през 1947 г. под фирмата "Издателство Хр.Г.Данов" са излезли близо 2400 заглавия.
 
На името на Христо Г.Данов е учредена Национална награда за принос в книжовната култура на България. 
 
 
 
 
Паметникът на Хр. Г. Данов 
Гробът на Хр. Г. Данов 
Къщата – музей на Хр. Г. Данов в старинния Пловдив.
Сградата е построена в средата на ХІХ в. Тук от 1866г. до смъртта си през 1911 г. живее основателят на съвременното книгоиздаване в България - Христо Груев Данов. Експозицията представя Пловдив като център на книгоиздаването в България през втората половина на ХІХ в. и началото на ХХ в. Кабинетът на издателя и книжарницата му са възстановени изцяло с оригинални експонати, представени са редица негови издания - книги, учебници, карти, глобуси, атласи и др. 
 
 
 
Кабинетът на Хр. Г. Данов - Клисура
Печатарската преса, пренесена от
Виена в Пловдив, поставяща началото
на българското книгоиздаване 
Паметникът на Хр. Г. Данов в родното му място 
 
 
© 2018 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола