Художествена литература
Научна литература
Справочна литература
Литература за деца
Мултимедийни издания
ENG
Александър С. Пушкин, ПРОРОК
Александър С. Пушкин, ПРОРОК
Много черти на Пушкиновото творчество го правят особено близък до житейската философия на българина. Тази близост, която бе накарала още през 1854 г. П. Р. Сла­вейков да нарече А.С.Пушкин "по-мил от брат", връща и днес мнозина творци кът поетичната ту вселена, въвличани в силовото поле на светлия ту гений. Всеки, докоснал се до Пушкин, е усе­тил в душата си вълшебството на неговата лира.

Затова вече две столетия не са преставали и едва ли някога ще престанат опитите на поети и преводачи да повторят, да преизразят всеки на своя език, да съживят в себе си неговия безсмъртен глас...К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
                                         1818

КЪМ ЧААДАЕВ

Любов, надежда, тиха слава
духът, измамен, ви жела
а младостта ни се стопява
тъй както утринна мъгла.
Но в нас гори мечта велика –
от власт съдбовна угнетен,
да трепва всеки окрилен
отечеството щом го вика.
И чакаме със страст гореща
свещения свободен ден
тъй както чака упоен
младежът първата си среща.
Със свободата щом горим,
дорде туптят сърцата честни,
на майка Рус да посветим
мечти и пориви чудесни.
Ще грейне в близки времена
звездата на омайно щастие,
ще скочи спящата страна
и над сломено самовластие
ще блеснат наште имена.
                                         1818
Превел Светлозар Жеков (1988)

КЪМ ЧААДАЕВ

Недълго нас измамна слава,
любов, надежда ни люля.
Изтля младежката забава
като предутринна мъгла.
Но будна вяра не изстина:
от гнет и власт незаглушен,
в сърцата ни звучи весден
зовът на нашата родина.
Очакваме ний с упование
на свободата празник свят –
тъй както влкобеният млад
очаква срещата желана.
Дорде за свобода горим и има
чест в сърцата страстни,
на края роден да дарим
ний поривите си прекрасни.
Мой друже, ще изгрее тя –
звездата на мечтано щастие.
Русия гневно от съня
ще скочи и над пепелта
на рухналото самовластие
ще пише наште имена!

Превела Елисавета Багряна (1955)

КЪМ ЧААДАЕВ

Любов, надежда, тиха слава,
каква преходна суета,
как бързо младостта минава
като мъгла във утринта.
Но в нас желания напират –
под мрака на съдбовна власт
дочуваме в тревожен час
отечеството как ни дири.
И ние чакаме с надежда
да грейне волността над нас,
както младеж, обзет от страст,
очаква влюбен и се вглежда.
За волност докато горим,
сърцата докато са живи,
на бащин край да посветим
дела и пориви красиви.
Другарю, друга светлина
над нас ще блесне обновена.
Русия ще срази съня
и над праха на власт сломена,
ще грейнат наште имена.
 

Превел Г. Мицков (1969) 

КЪМ ЧААДЕЕВ

Лъжата за любов и слава
недълго бреме ни люля,
изчезна буйната забава,
тъй както утринна мъгла.
Но в нас копнежът не погина,
макар под тиранична власт,
–да чуем как отеква в нас
зовът на скъпата родина.
И все тъй чакаме с надежда
на волността мига свещен,
както любовник умилен,
уверен в бъдещата среща.
И щом от свобода пламтим,
и чест в сърцата ни е жива,
на свойта Рус да посветим
докрай мечтата си красива!
Повярвай, ще изгрее тя,
онази прелестна звезда
на дните бъдещи, честити,
ще скокне родната страна –
и на зъл гнет връз съсипните
ще пишат наште имена!

Превел Петър Велчев (1990)

НА ЧААДАЕВ

Любов, надежда, тиха слава –
измама кратка ни люля –
като във сън, игри, забави
предутринна мъгла отвя.
Но тлее в нас желано време,
нетърпеливата ни страст,
макар и под жестока власт,
родината ни да приеме.
И чакаме с надежда в мрака
свободния жадуван час,
тъй както влюбен във захлас,
любимата на среща чака.
Додето още в нас гори
свободен порив и са живи
за чест сърцата, да дарим
родината с мечти щастливи!
Повярвай, друже: от съня
на мрачна власт Русия става
да ни дари със светлина,
и над печалната й слава
ще греят наште имена!

Превели Ст. Маджарски,
Ж. Стойчева (1999)
 
© 2018 Книгоиздателство "Перо"
Login Form

Забравена парола